Mateusz Tadorowski

Mateusz Tadorowski Psycholog

Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie studiuję seksuologię praktyczną na Uniwersytecie SWPS.

Doświadczenie kliniczne zdobywałem Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie, gdzie jako psycholog pracowałem na 4 oddziałach: leczenia zaburzeń nerwicowych, rehabilitacji neurologicznej, leczenia uzależnień i psychiatrycznym żeńskim.

Swoją pracę opieram na skutecznych i naukowo potwierdzonych metodach. Ramą moich oddziaływań jest transteoretyczny model zmiany. Czerpię również z podejścia integracyjnego łącząc elementy nurtu psychodynamicznego, poznawczo-behawioralnego i egzystencjalnego. Szczególnie cenię sobie analizę transakcyjną i dialog motywujący. Do rozmowy na temat psychiki lubię włączać perspektywę ciała.

W swojej praktyce zapewniam bezpieczną przestrzeń, pełną empatycznego zrozumienia atmosferę oraz koncentrację na rozpoznaniu i rozwiązaniu problemów. W pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

I also provide psychological counseling, support and psychoeducation in English.