Czym jest pozytywna seksualność?

 „Pozytywna seksualność” to termin, który odnosi się do zdrowej, afirmatywnej i autentycznej seksualności. Oznacza to podejście do seksualności jako czegoś naturalnego i normalnego, co przyczynia się do wyższej jakości naszego życia i dobrego samopoczucia.

W pozytywnej seksualności chodzi o to, żeby doświadczać przyjemności i satysfakcji ze swojego ciała i z seksualnych interakcji z innymi ludźmi w sposób bezpieczny, wolny od presji przy świadomej zgodzie. Oznacza to, że pozytywna seksualność opiera się na wzajemnym szacunku, równości i zrozumieniu między partnerami, a także na zdrowych granicach i braku narzucania swojej woli drugiej osobie.

Pozytywna seksualność odnosi się również do akceptacji różnorodności seksualnej, włączając w to różne tożsamości płciowe, orientacje i preferencje seksualne. Oznacza to, że pozytywne podejście do seksualności pozwala ludziom na wyrażanie swojej seksualności w sposób, który najlepiej odpowiada ich indywidualnym potrzebom i pragnieniom, bez obawy przed wykluczeniem czy dyskryminacją.

Pozytywna seksualność ma na celu rozwijanie satysfakcjonujących relacji seksualnych, które przyczyniają się do osiągania seksualnego szczęścia.

Nurt pozytywnego podejścia do seksualności w pracy seksuologa to podejście, które koncentruje się na zdrowiu seksualnym i pozytywnym doświadczaniu seksualności. Seksuologowie, którzy stosują to podejście, skupiają się na pomocy Klientom w rozwijaniu pozytywnych i satysfakcjonujących doświadczeń seksualnych, a także na utrzymaniu ogólnego zdrowia seksualnego.

W ramach pozytywnego podejścia do seksualności seksuolodzy pracują nad zmniejszaniem stygmatyzacji związanej z różnymi formami seksualności oraz zwiększaniem akceptacji różnorodności seksualnej. 

Celem tego podejścia jest także pomaganie ludziom w zwiększaniu poczucia własnej wartości, poprawie relacji seksualnych, a także w radzeniu sobie z problemami seksualnymi poprzez pozytywne podejście do swojej seksualności i zwiększanie samoakceptacji.